ที่ BGL เราให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบครบวงจรที่ตรงตามความต้องการของคุณ ครอบคลุมการขนส่งสำหรับ สินค้าทั่วไป, สินค้าที่มีความสำคัญ และสินค้าที่มีความเร่งด่วน, บริการเช่าเที่ยวบินเหมาลำ และบริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ เราพร้อมตอบรับทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าระยะทางไกลแค่ไหนหรือปริมาณของการจัดส่งจะมากน้อยเพียงใด ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางอากาศของเราจะเลือกกำหนดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว เราพร้อมจะแจ้ง และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ กับคุณ เช่น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง การประกันภัย และเรื่องอื่นๆ ที่คุณควรทราบ