refer shipment
food

การจัดส่งแบบควบคุมอุณหภูมิและความเย็น

เราแนะนำให้เลือกใช้ตู้คอนเทนเนอร์ที่มีการควบคุมอุณหภูมิสำหรับการจัดส่งสินค้าที่เน่าเสียง่าย และมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ เช่น อาหารสดและผลไม้ เวชภัณฑ์ สินค้าที่มีมูลค่าสูง ไวน์หรือสุรา และสินค้าอื่นๆ ที่คล้ายกัน

fruit shipment
fruit
pharaoh logistics