ข้อจำกัดความรับผิดชอบของเว็บไซต์

เว็บไซต์เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูล และไม่ถือเป็นการแสดงผลทางกฎหมายภาษี หรือคำแนะนำในการให้คำปรึกษา หรือสร้างความสัมพันธ์รหว่างผู้มอบอำนาจกับลูกความ

ผู้อ่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการรับคำแนะนำจากที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการแต่งตั้ง และบริษัท เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น จากการเข้าถึง หรือเชื่อมั่นที่อยู่ในเว็บไซต์ของเรา

บริษัท เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด เป็นพันธมิตรของหลายบริษัท และเว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก บริษัท เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดต่อเนื้อหา หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ภายนอกดังกล่าว

ข้อจำกัดของรับผิดชอบของอีเมลล์

หากคุณได้รับอีเมลล์จากบริษัท เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ โปรดทราบว่าข้อมูลที่มีอยู่ในอีเมลล์นี้เป็นความลับ และอาจได้รับสิทธิพิเศษตามกฎหมาย หากคุณไม่ใช่ผู้รับที่ตั้งใจไว้ คุณไม่ควร อ่าน คัดลอก แจกจ่าย เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลในอีเมลล์นี้ หากคุณได้รับอีเมลล์ที่ส่งจากข้อผิดพลาดนี้ โปรดทำลายสำเนาทั้งหมด และแจ้งให้เราทราบทันที โดยส่งอีเมลล์ไปที่ cio@bestgloballogistics.com อีเมลล์อาจจะมีความอ่อนไหวต่อความเสียหายของข้อมูล การขัดขวาง และการแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผลที่ตามมา

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ และการทำสำเนา

ลิขสิทธิ์ 2019 บริษัทเบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์

เนื้อหาของเว็บไซต์ เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้อนุสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ เนื้อหาในงานสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะในรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นใด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า