การให้บริการด้านคลังสินค้าเป็นส่วนสำคัญของบริการแบบครบวงจร และระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานขั้นสูงของบริษัท เบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ เราสามารถตอบโจทย์ความต้องการในด้านการจัดการสินค้าคงคลัง ทั้งในเขตปลอดอากร และที่อื่นๆ สำหรับจัดเก็บสินค้าทั่วไป สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ หรือสินค้าที่มีมูลค่าสูง

ไม่ว่าคุณต้องการฝากสินค้าของคุณร่วมกับผู้อื่น ต้องการคลังสินค้าเฉพาะเจ้า หรือศูนย์กระจายสินค้า เราก็สามารถช่วยเหลือคุณในการเฟ้นหาและดำเนินการในสถานที่ที่เหมาะสมในประเทศไทยได้