สอบถามพิกัดอัตราศุลกากร

คุณรู้หรือไม่?

ในโลกของเรา มีผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ถูกผลิตขึ้นทุกวัน ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิด มีประโยชน์การใช้สอย มากกว่าหนึ่งอย่าง เช่น นาฬิกาอัจฉริยะ มีการใช้ประโยชน์ได้ทั้งเป็นนาฬิกา และสมาร์ทโฟน ซึ่งหากมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้จากต่างประเทศ คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณใช้พิกัดอัตราศุลกากร (Harmonized System Code: HS Code) ที่ถูกต้อง?

พิกัดอัตราศุลกากรคืออะไร?

พิกัดอัตราศุลกากร คือ การจำแนกประเภทสินค้าออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยการจัดหมวดหมู่ให้เป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี ระบบสากลที่ใช้ในการจำแนกพิกัด คือ ระบบฮาโมไนซ์ (Harmonized System: HS) เป็นระบบมาตราฐานที่มีการกำหนดชื่อ และหมายเลข ในการจำแนกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามข้อตกลงราคาแกทท์ (GATT)

ระบบฮาโมไนซ์ เริ่มมีผลบังคับใช้ขึ้นในปี 1988 และได้รับการพัฒนา และดูแลโดยองค์การศุลกากรโลก (WCO) (เดิมคือสภาความร่วมมือศุลกากร) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลอิสระ ตั้งอยู่ในกรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม โดยมีสมาชิกกว่า 200 ประเทศ

ผู้ชำนาญการทางศุลกากรของ BGL จะให้คำปรึกษา และแนวทางปฏิบัติสำหรับการนำเข้า / ส่งออก อย่างถูกต้อง รวมถึงบริการ “สอบถามพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า” ซึ่งเป็นบริการเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ ให้สามารถผ่านพิธีการทางศุลกากรเพื่อนำเข้า และส่งออกสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วอีกด้วย

Customs-Brokerage-HS-Code-01
Customs-Brokerage-HS-Code-02
compliance solutions