Thailand Customs
Customs-Brokerage-Import-Export-02

หัวใจหลักของการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ คือความสามารถในการบริหารจัดการเวลา และต้นทุน การจัดการโลจิสติกส์ที่ดีและห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของคุณ โดยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น

การจัดการโลจิสติกส์ มีความเกี่ยวข้องกับหลากหลาย องค์กร ไม่ว่าจะเป็น สายการเดินเรือ สายการบิน ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกฝ่ายมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดูแลกระบวนการจัดส่ง และเคลื่อนย้ายสินค้าของคุณ จากต้นทางไปยังปลายทาง

ตัวแทนออกของคือใคร?

ตัวแทนออกของ มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการประสานงานระหว่าง ผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก และเจ้าหน้าที่ศุลกากร

โดยมีหน้าที่ช่วยจัดเตรียมเอกสารสำหรับเดินพิธีการทางศุลกากรที่จำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมไปถึงความรับผิดชอบในการจัดการตามขั้นตอนของศุลกากรอีกด้วย

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีที่ปรึกษาเป็นผู้ชำนาญการทางศุลกากร ได้แก่

  • สินค้าของคุณจะถูกตรวจปล่อยจากด่านตรวจศุลกากรได้อย่างราบรื่น
  • ลดการเสียเวลา และภาระค่าจัดเก็บสินค้าในท่าเรือ / สนามบิน
  • ปฏิบัติตามกฎ และหลีกเลี่ยงบทลงโทษทางศุลกากร

เหตุผลที่ควรเลือก BGL เป็นตัวแทนออกของ?

  • เรามีเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพประจำที่ท่าเรือและสนามบินหลัก
  • เรามีเจ้าหน้าที่ระดับมืออาชีพประจำที่ท่าเรือและสนามบินหลัก
  • ให้บริการในทุกขั้นตอนของการจัดการข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกส์
  • ทีมงานอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ชำนาญการทางศุลกากรที่ได้รับใบอนุญาต

คำถามที่พบบ่อย

Customs-Brokerage-Import-Export-03

Incoterms หรือ เงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ เป็นกฎระเบียบข้อตกลงที่ออกโดยหอการค้านานาชาติเพื่อช่วยกำหนดเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งข้อกำหนดนี้จะมีการปรับปรุงทุก ๆ 10 ปีเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกธุรกิจ โดยฉบับปัจจุบันคือ Incoterms 2010 และฉบับใหม่ Incoterms 2020 จะเริ่มมีการใช้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2019 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2020

ภาษีอากร คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากการนำเข้า และการส่งออกสินค้าบางประเภทโดยกรมศุลกากรของแต่ละประเทศ มูลค่าของสินค้ามักเป็นตัวกำหนดราคาของภาษีอากร โดยขึ้นอยู่กับบริบท และประโยชน์การใช้สอยต่างๆ ภาษีอากร อาจถูกเรียกว่า ภาษีศุลกากร กำแพงภาษี หรือภาษีนำเข้าก็ได้

ไม่ว่าการจัดส่งของคุณจะเป็นการขนส่งทางอากาศหรือการขนส่งทางทะเล ไม่ว่าจะนำเข้าหรือส่งออก ทีมงานของเราล้วนมีความเชี่ยวชาญในข้อกำหนด และกระบวนการ ต่างๆ ทั้งการนำเข้า และการส่งออก

คุณจะไม่ต้องรับประสบการณ์ความผิดพลาด เรื่องพิธีการทางศุลกากรใด ๆ ถ้าให้ BGL เป็นผู้ดูแลสินค้าให้กับคุณ