เว็บไซต์ของเบสท์ โกลบอล โลจิสติกส์ สัญญาว่าจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจะดูแลข้อมูลที่คุณให้ผ่านเว็บไซต์ของเรา รวมถึงการลงทะเบียน สมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลต่างๆ ที่คุณอาจจะต้องเปิดเผยในหน้าติดต่อเรา จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด

เราจะทำงานเพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่าเราได้ใช้มาตรการด้านการบริหาร และเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย และเพื่อป้องกันการสูญหาย หรือถูกทำลายโดยอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อข้อมูลดังกล่าว

เราจะไม่ขาย หรือเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนเกี่ยวกับคุณต่อบุคคลที่สามที่ไม่ใช่กลุ่มบริษัทในเครือยกเว้นตาม “คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล”

เว็บไซต์ของเรารวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับผู้เข้าชม แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เข้าสู่ระบบ เราอาจบันทึกที่อยู่ (IP Address) เวลา และวันที่ของการเข้าชมดังกล่าว รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ที่คุณใช้และข้อมูลอื่นๆ

นอกจากนี้เรายังใช้การวาง “คุกกี้ (cookies)” ลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อจดจำคุณเมื่อมีการกลับเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ รวมถึงรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณ

คุณสามารถปรับการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ หรือใช้วิธีการอื่นเพื่อป้องกัน ไม่ให้คุกกี้ถูกวางลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่การทำเช่นนั้น อาจจะส่งผลให้ฟังก์ชันบางอย่างทำงานได้น้อยลง

เราอาจจะขอให้คุณเปิดเผยข้อมูลเปิดเผยข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณประกอบด้วย ชื่อของคุณ ข้อมูลติดต่อ สถานที่ทำงานของคุณ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อระบุตัวตนของคุณ หากคุณเลือกที่จะไม่ยอมเปิดเผยข้อมูล คุณอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบางฟีเจอร์ เนื้อหา หรือบริการบางอย่างของเว็บไซต์ของเรา

การนำข้อมูลไปใช้

บริษัทของเราใข้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับคุณ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ และเพื่อช่วยให้เราเลือกเนื้อหา และบริการที่คุณน่าจะสนใจ และมีประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณเยี่ยมชม และบริการที่คุณใช้ อาจถูกใช้เพียงอย่างเดียว หรือใช้ร่วมกับข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้รายอื่น เพื่อช่วยเราในการจัดทำเว็บไซต์ให้ดีขึ้น

เราขอสงวนสิทธิ์เพื่อป้องกันข้อมูลต่างๆ ที่เราได้รับผ่านเว็บไซต์ไปยังหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสม หากจำเป็นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐ

การแบ่งปันข้อมูล

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพื่อคัดเลือกผู้ให้บริการที่เราอาจมีส่วนในการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ หรือ้เพื่อให้บริการอื่นๆ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหา (Search Engine Optimization: SEO) ยกเว้นที่มีให้ในที่นี้ เราจะไม่ให้ข้อมูลของคุณแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด รวมถึงการตลาด

การส่งมอบข้อมูล

ข้อมูลใดๆที่ถูกส่งถึงเรา ผ่านทางอินเตอร์เน็ต อีเมลล์ หรือผ่านเว็บไซต์นั้น อาจไม่ปลอดภัย และการดำเนินการบนพื้นฐานที่ไม่เป็นความลับ ข้อมูลใดๆ ที่คุณส่งให้บริษัท ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือทางอีเมลล์ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การส่งข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้มอบอำนาจกับลูกความ หรือระหว่างคุณกับบริษัท และไม่ได้มีเจตนาจะทำเช่นนั้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา