Antonov air cargo charter aircraft
air freight charter cargo

  • คุณมีโครงการขนส่งสินค้าปริมาณมาก สินค้าน้ำหนักเยอะ หรือมีขนาดใหญ่กว่าปกติหรือไม่
  • การใช้บริการเช่าเที่ยวบินเหมาลำอาจเป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับโครงการของคุณ

BGL เชี่ยวชาญในการวางแผน และจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบเช่าเหมาลำ

เราจะวิเคราะห์ เส้นทางที่ดีที่สุด วิธีการโหลดสินค้า รวมถึงกำหนดการขนส่ง ด้วยเครื่องบินที่เหมาะสมกับการขนส่งของคุณ คุณจะได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจที่รวดเร็ว ความเชี่ยวชาญจากเรา และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

ที่ BGL ความต้องการของคุณจะได้รับการจัดการแบบมืออาชีพ