คุณเป็นคนหนึ่งที่มักสั่งซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายหลายรายในพื้นที่ หรือประเทศเดียวกันหรือไม่?

บริการการรวบรวมสินค้าของ BGL อาจเป็นทางออกสำหรับคุณ!

คำสั่งซื้อ และสินค้าจากผู้ผลิตหลากหลายราย สามารถถูกรวมเป็นการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL) ที่ประเทศต้นทางได้ วิธีการนี้จะช่วยลดต้นทุน และประหยัดเวลาในการดำเนินพิธีการทางศุลกากรทั้งประเทศต้นทางและปลายทาง

ทีมของเรามุ่งมั่นที่จะทำให้การขนส่งสินค้าของคุณเกิดปัญหาน้อยที่สุด ตั้งแต่การวางแผน การบรรจุตู้ การนำตู้ไปโหลดที่ท่าเรือ รวมถึงการดำเนินพิธีการทางศุลกากรได้อย่างมืออาชีพ ทั้งที่ต้นทาง และปลายทาง