บริการคลังสินค้าทั่วไป และการกระจายสินค้าของ BGL สามารถให้บริการสำหรับทุกอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในการนำเข้า และส่งออกสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้

คลังสินค้าของเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้า และมีจุดที่ตั้งตามยุทธศาสตร์อยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง และกรุงเทพมหานคร

BGL สามารถช่วยวางแผนกระบวนการทั้งหมด รวมถึงการดำเนินการและจัดการสินค้าโครงการตามความต้องการของคุณ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

Photo of license recycling materials warehouse (EAFD) in Chonburi

warehouse & distribution center Laem Chabang

Laem Chabang Logistics Center

Our partner, Senko Logistics Ditstribution (Thailand) Co.,Ltd.

  • EAFD warehouse
  • Laem Chabang Logistics Center