บริการคลังสินค้าทั่วไป และการกระจายสินค้าของ BGL สามารถให้บริการสำหรับทุกอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงในการนำเข้า และส่งออกสินค้าของลูกค้าแต่ละรายได้

คลังสินค้าของเรามีเทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่มีความรู้ด้านการจัดการคลังสินค้า และมีจุดที่ตั้งตามยุทธศาสตร์อยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง และกรุงเทพมหานคร

BGL สามารถช่วยวางแผนกระบวนการทั้งหมด รวมถึงการดำเนินการและจัดการสินค้าโครงการตามความต้องการของคุณ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

  • Free Trade Zone Warehouse
  • Laem Chabang Logistics Center
  • General Warehouse