ที่ BGL เราให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบครบวงจรที่ตรงตามความต้องการของคุณ ครอบคลุมการขนส่งสำหรับ สินค้าทั่วไป, สินค้าที่มีความสำคัญ และสินค้าที่มีความเร่งด่วน, บริการเช่าเที่ยวบินเหมาลำ และบริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ เราพร้อมตอบรับทุกความต้องการของคุณ ไม่ว่าระยะทางไกลแค่ไหนหรือปริมาณของการจัดส่งจะมากน้อยเพียงใด ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางอากาศของเราจะเลือกกำหนดการขนส่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับสินค้าที่ต้องการความรวดเร็ว เราพร้อมจะแจ้ง และแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ กับคุณ เช่น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง การประกันภัย และเรื่องอื่นๆ ที่คุณควรทราบ

ทีมงานของเราพร้อมจะแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องที่สำคัญต่างๆ กับคุณ เช่น กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับการขนส่ง การประกันภัย และเรื่องอื่น ๆ ที่คุณควรทราบ

BGL เป็นสมาชิกที่ได้รับการรับรองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ข้อกำหนดการเป็นสมาชิกที่เข้มงวดของทางสมาคม เป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความสามารถทางการเงิน ความเป็นมืออาชีพ และวิชาชีพของสายการบินที่เข้าร่วมและตัวแทนที่ได้รับอนุมัติ ความสัมพันธ์ระหว่างสายการบินที่เป็นสมาชิกและตัวแทนขนส่งสินค้าที่จดทะเบียนนั้นได้รับการจัดการภายใต้มติของ IATA โดยกฎเกณณ์และข้อกำหนดที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเหล่านี้ เป็นสิ่งที่กำหนดสิทธิและภาระผูกพันของทุกฝ่าย ตลอดถึงขั้นตอนและข้อกำหนดสำหรับตัวแทนที่ต้องการได้รับ และรักษาใบรับรองด้านอุตสาหกรรม