Agro & Agri Food

อุตสาหกรรมการเกษตรมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเกษตรที่มีชื่อเสียง สามารถส่งออกอาหารหลักสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้ เช่น ข้าวและอาหารทะเลแช่แข็ง ทุกวันนี้ประเทศไทยมีแรงงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้ถึง 29% และมีส่วนช่วยในการสร้างรายได้ประมาณ 42.41 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็น 8.4% ของ GDP ทั้งหมดของเศรษฐกิจไทย

ในประเทศที่กำลังพัฒนา อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร มีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้ภาคการผลิตมากกว่า 50% แม้จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพียงบางส่วนเพื่อส่งจำหน่ายในปริมาณมาก แต่ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นยังคงเป็นรายได้ที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

เรามีการติดต่อกับผู้ผลิต ผู้ค้า และลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วโลก ผ่านกระบวนการซัพพลายเชน โดยการจัดส่งวัตถุดิบไปยังโรงงาน และมีส่วนร่วมในการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค เราเพิ่มมูลค่าให้กับการดำเนินงานของทุกกลุ่มด้วยการให้บริการโลจิสติกส์ที่หลากหลาย และการจัดการความเสี่ยงที่สามารถตอบโจทย์ได้

pineapple-4044698_1920

เราส่งมอบบริการต่างๆ เกินความคาดหวังของลูกค้า

  • BGL ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้การจัดส่งของคุณเป็นเรื่องง่าย สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรมประเทศไทย 4.0
  • BGL เป็นศูนย์กลางสำหรับการขนส่ง ดังนั้น คุณจะมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของคุณจะได้รับการดูแลอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเรา ตลอดกระบวนการขนส่ง การจัดเก็บในคลังสินค้า และการกระจายสินค้า
  • BGL มีส่วนส่งเสริม อุตสาหกรรมการเกษตร และแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในเศรษฐกิจไทย

เราเข้าใจถึงปัญหาของคุณ:

  • ความต้องการตู้คอนเทนเนอร์ที่มีมาตรฐานสำหรับการบรรจุอาหาร
  • ความสะอาด ปลอดภัย ในการขนส่ง ปราศจากการปนเปื้อน
  • การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ได้ใบรับรองสุขอนามัย จากองค์การอาหารและยา