การขนส่งสินค้าทางทะเลเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการขนส่งสินค้าไปทั่วโลก ที่ BGL เราให้บริการการขนส่งสินค้าทางทะเลที่หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการทุกด้านของคุณ:

  • บริการขนส่งสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Full Container Load: FCL)
  • บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (Less than Container Load: LCL)
  • บริการขนส่งสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Reefer and Temperature controlled)
  • บริการรวบรวมสินค้า (Buyer Consolidation)
  • บริการจัดการสินค้าโครงการ และการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ (Project & Oversized Dimensions)

เราพร้อมช่วยเหลือคุณตั้งแต่การรับสินค้าจากคลังสินค้า ดูแลการจัดส่งไปยังท่าเรือปลายทาง กระทั่งการส่งมอบสินค้าจนถึงมือผู้รับสินค้าของคุณ ด้วยพันธมิตรที่แข็งแกร่ง เราจะสรรหากำหนดการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้าของคุณ คุณจะหมดห่วงเรื่องการขนส่ง เอกสารที่ใช้ประกอบการขนส่ง และดำเนินพิธีการศุลกากร ให้เป็นไปอย่างราบรื่น

  • เราเห็นความสำคัญของความปลอดภัย และการปฏิบัติตามข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (ไม่ว่าในอนาคต กฎระเบียบจะเปลี่ยนไปอย่างไร เราก็จะปรับตัว และปฏิบัติตาม)