การรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้

อุตสาหกรรมการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต ซึ่ง BGL สามารถช่วยคุณจัดการโลจิสติกส์ของการรีไซเคิลของเสียเหล่านี้ได้ โดย

  • เราจะออกแบบ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของเราให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
  • วัสดุรีไซเคิลที่เรารับขนส่งได้แก่ ปรอท ฝุ่นสังกะสี และเศษโลหะชนิดอื่นๆการรีไซเคิลและของเสีย
business-2651346_1920
aluminium-3398504_1920

การรีไซเคิล และขยะ

ปัจจุบัน BGL จัดการตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุขยะอุตสาหกรรมจำนวนมากในแต่ละปี พนักงานที่เชี่ยวชาญของเราสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย สำหรับการจัดการขยะทั่วโลก แน่นอนว่าเราก็สามารถให้บริการคุณได้เช่นกัน

BGL ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางที่คอยควบคุม ตรวจสอบ และประสานงานระหว่างคุณและคู่ค้าทั่วโลก ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแล เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่ากระบวนการจัดการขยะของคุณจะดำเนินการไปได้ด้วยดี ด้วยกระบวนการนี้ ขยะจะถูกรวบรวม และเตรียมพร้อมสำหรับการส่งออกจากประเทศไทยไปยังปลายทางทั่วโลก

ปัจจุบัน แนวโน้มการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้ต้องการพันธมิตรที่ทำงานเชิงรุก เข้าใจถึงความต้องการ และตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ด้วยวิธีแก้ไขปัญหาระดับสากล มีความยืดหยุ่น และชัดเจน

BGL คือ พันธมิตรของคุณ

เราสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของภาครัฐ ภายใต้สนธิอนุสัญญาบาเซล และคุณจะมั่นใจได้ว่าเราจะทำให้ธุรกิจของคุณเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้อง

เราเข้าใจถึงปัญหาของคุณ:

  • คุณจะสามารถส่งออกขยะเหมือนกับสินค้าทั่วไปได้หรือไม่ - เราสามารถตอบคำถามนี้ให้คุณได้
  • คุณจะจัดการขยะปริมาณมากได้อย่างไร – เราสามารถจัดทำแผนงานอย่างละเอียดเพื่อสร้างการจัดการของเสียที่เหมาะสมที่สุดให้แก่คุณ
Recycling-03