food in supermarket

การจัดการโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานสำหรับสินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Cool Chain)ใช้กับบริษัทที่ต้องการรักษาอุณหภูมิของสินค้าให้อยู่ในช่วงที่กำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณภาพของสินค้าจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลาการขนส่งและการเก็บรักษา

BGL ให้บริการด้านโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าตามความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นของสด ของแช่เย็น หรือของแช่แข็ง ด้วยความรู้ทางอุตสาหกรรมที่เชี่ยวชาญของเรา เราให้บริการ Cool Chain ที่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของคุณได้

บริการของเราประกอบด้วยการบรรจุ การจัดเก็บ การดูแล และการขนส่งสำหรับผลิตภัณฑ์แช่เย็นและแช่แข็งของคุณ ด้วยทีมตัวแทนออกของกับศุลกากรของเรา เราพร้อมให้บริการนำเข้าและส่งออกผ่านระบบศุลกากรอย่างรวดเร็ว เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิของคุณ

medicine
seafood on ice